Sunteți pregătit să începeți o afacere și vreți să știți ce trebuie să faceți pentru procedura de înființare firmă online?

În primul rând trebuie să vă decideți sub ce formă juridică urmează să vă desfășurați activitatea comercială. Trebuie să aveți în vedere faptul că orice activitate comercială poate fi desfășurată în mod legal numai prin intermediul unei forme juridice prevăzute de lege, respectiv de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Așadar, trebuie să stabiliți de la început sub ce formă juridică vă veți desfășura activitatea comercială.

Potrivit Legii nr.31/1990 aveți posibilitatea de a lege următoarele forme:

  • SRL (cea mai recomandată formă juridică datorită flexibilității);
  • SNC societate în nume colectiv;
  • SCS societate în comandită simplă;
  • SCA societate în comandită pe acţiuni;

Probabil ați remarcat deja faptul că nu apare nicăieri PFA, iar răspunsul la această observație ar fi că PFA nu este recunoscută de Legea nr.31/1990 drept formă juridică. PFA reprezintă de fapt doar o modalitate legală prin care o persoană fizică poate exercita sau practica o meserie fără a intra neapărat în raporturi de muncă cu beneficiarul serviciilor (spre exemplu: instalatori, taximetriști, frizeri etc). Atenție însă căci este interzisă mascarea unui veritabil raport juridic de muncă sub forma desfășurării activității ca PFA (bine cunoscutele contracte de colaborare). În cazul unui control din partea autorităților, aceste tipuri contracte riscă să fie recalificate, iar părțile să suporte sancțiunile prevăzute de lege.

Dacă nu sunteți hotărât în privința formei juridice sau doriți să aflați mai multe despre avantajele dintre SRL și PFA, accesați acest articol.

După ce ați ales forma juridică, al doilea pas important pentru înființarea firmei este alegerea denumirii societății. Dacă ați ales ca formă juridică SRL, ar fi util să pregătiți din timp cel puțin 3-6 variante de denumiri, în ordinea preferințelor. Veți avea nevoie de aceste denumiri pentru a putea efectua procedura de rezervare a denumirii la Registrul Comerțului. În cazul PFA, denumirea trebuie compusă obligatoriu din numele și prenumele titularului urmat de sintagma „persoană fizică autorizată” sau „PFA”.

După alegerea denumirii comerciale, următorul pas constă în completarea cu atenție a tuturor actelor și documentelor necesare care vor fi atașate și depuse la dosar pentru înființarea firmei. Site-ul oficial al Registrului Comerțului are o pagină dedicată unde sunt menționate și indicate toate actele și documentele de care aveți nevoie pentru înființarea unei firme, indiferent că este SRL sau PFA, pagină pe care o puteți consulta aici.

Pentru a înregistra o societate cu răspundere limitată SRL la Registrul Comerțului, la dosar trebuie anexate următoarele documente: – Cererea de înregistrare a firmei la Registrul Comerțului, completată corespunzător, cu toate datele de identificare menționate în cuprinsul cărții de identitate – Formular Anexa 1 privind vectorul fiscal – Rezervarea de denumire a societății – Actul Constitutiv al societății – Declarația pe propria răspundere tip model 2 – Carte de identitate pentru fiecare asociat, semnată conform cu originalul – Dovada deținerii dreptului de folosință pentru sediul social (poate fi un contract de comodat, închiriere) – Declarație de beneficiar real (se amână până la data de 01.10.2021) – Declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că asociatul și administratorul îndeplinește toate condițiile legale pentru deținerea acestor calități, inclusiv în ceea ce privește și acceptarea mandatului de administrator – Specimen de semnătură al administratorului – Procură specială / împuternicire avocațială, în cazul în care o altă persoană îndeplinește formalitățile la ONRC. În cadrul procurii (pentru a evita amânarea dosarului și refacerea procurii) este de preferat a se menționa în mod expres că împuternicitul poate efectua inclusiv și procedura de rezervare a denumirii societății și că va putea inclusiv ridica în original certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare ale societății înființate, în cazul în care acesta dorește să ridice actele de la ONRC.

Trebuie să țineți cont și de faptul că orice societate comercială cu răspundere limitată are nevoie de un capital social de minim de 200 lei. După înființarea firmei, capitalul social poate fi retras din bancă. Pe lângă capitalul social minim, la categoria cheltuieli se încadrează și taxele notariale pentru redactarea și autentificarea documentelor (aprox. 200 lei). **Actualizare: Prin Legea 223/2020 s-a eliminat condiția deținerii capitalului social în cuantum de minim 200 RON, acesta poate fi de cel puțin 1 RON.

Persoanele fizice autorizate PFA, întreprinderile individuale II și întreprinderile familiale IF sunt scutite de obligația depunerii capitalului social minim și nu vor achita nici taxe pentru publicarea și procesarea dosarului la ONRC, spre deosebire de societățile comerciale care vor achita 122 RON reprezentând taxa standard pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României și procesarea dosarului, dacă societatea înființată are un singur asociat. În cazul în care în cadrul societății vor fi introduși și alți asociați, se va achita în plus 61 RON pe lângă taxa standard pentru fiecare asociat în parte.

După completarea tuturor documentelor necesare, după depunerea capitalului social la bancă și autentificarea documentelor la notar, acestea pot fi depuse la ONRC fizic sau online. În cazul depunerii documentelor online aveți nevoie și de o semnătură electronică calificată. După depunerea dosarului la ghișeu veți primi un număr de înregistrare, iar dosarul dvs. va fi soluționat în termen de 3 zile lucrătoare începând de la data depunerii și înregistrării dosarului la ONRC.

Dacă aveți nevoie de asistență la completarea documentelor sau la depunerea online a dosarului (deținem semnătură electronică calificată) puteți apela la serviciile noastre de înființare firmă.

De asemenea, dacă ați optat pentru SRL vă recomandăm să apelați la serviciile unui consultant financiar pentru a ține evidența contabilă lunară (ex. cabinet de contabilitate, la anumite coduri CAEN este necesar să apelați la un expert contabil membru CECCAR de la început așa că trebuie să aveți în vedere colaborarea cu un contabil autorizat/expert contabil în momentul înființării firmei sau imediat după înființarea firmei. În ceea ce privește PFA, titularul ei poate ține singur contabilitatea primară.

Nu uitați de asemenea și de obligația privind protecția datelor cu caracter personal în calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter personal. Cel mai probabil veți avea angajați persoane fizice sau clienți persoane fizice pe care îi veți factura, în aceste situații trebuie să aveți în vedere faptul că prelucrați date cu caracter personal și trebuie să vă conformați inclusiv și prevederilor Regulamentului European 679/2016. Acest pachet GDPR cu peste 30 documente și proceduri de implementare vă poate ajuta în acest sens.

Pin It on Pinterest