Politica de retur

Produsele fizice beneficiază de dreptul de retur în conformitate cu prevederile OUG 34/2014. Astfel, în cazul în care cumpărătorul dorește să returneze produsul achiziționat, va putea face acest lucru într-un termen de 14 (paisprezece) zile din momentul recepționării produselor, cu obligația prealabilă de a informa societatea utilizând formularul de retur disponibil pe website-ul infiintare-firme.ro sau prin e-mail la adresa contact@infiintare-firme.ro

Costurile aferente pentru returnarea produsului vor fi suportate exclusiv de către cumpărător.

Condițiile de acceptare a unui unei solicitări de retur de către societate sunt următoarele:

  1. Produsul (produsele) trebuie returnate în ambalajul original cu care au fost livrate. Un ambalaj deteriorat poate să conducă la respingerea cererii de retur a produsului sau la reținerea parțială a unei sume rezonabile constând în uzura adusă produsului.
  2. Produsul trebuie să fie complet, să fie restituit împreună cu toate accesoriile și documentele livrate de către societate.
  3. Produsul să nu aibă un aspect modificat, să nu prezinte urme de montaj sau uzură, deteriorarea produsului poate să conducă la respingerea cererii de retur.
  4. Costul de transport pentru retur să fie suportat integral de cumpărător.

Orice solicitare de retur după expirarea termenului legal de 14 (paisprezece) zile nu va mai fi luată în considerare, cumpărătorul fiind informat în acest sens.

În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile pentru retur, societatea se obligă să ramburseze clientului suma la care este îndreptățit, în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data recepționării produsului.

Sunt exceptate de la procedura de retur produsele digitale. Potrivit prevederilor art. 2 din OUG 34/2004 prin conţinut digital se înțelege acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală. Potrivit prevederilor art. 16 din același act normativ, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele: m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. 

În toate cazurile, cumpărătorul va fi informat de fiecare dată chiar înainte de finalizarea comenzii cu privire la pierderea dreptului de retragere în cazul produselor digitale printr-un mesaj afișat la loc vizibil pe site, în panoul de efectuare a comenzii și înainte de a proceda la efectuarea plății.

Pin It on Pinterest