Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu aplicabilitate directă în întreaga Uniune Europeană care abrogă totodată Directiva 95/46/CE.

Reglementările normative sunt consacrate în termeni populari sub denumirea de GDPR care provine de la sintagma General Data Protection Regulation sau RGPD – Regulamentul General privind Protecția Datelor și prezintă o importanță semnificativă pentru orice procesator de date cu caracter personal care prelucrează astfel de date, indiferent de volumul său de activitate.

GDPR se aplică în cazul oricărei informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă denumită adesea „persoana vizată“, respectiv o persoană fizică identificabilă, fiind o persoană care poate fi identificată cu ușurință prin referire la un element caracteristic (nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul ori la mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul (Societatea) este entitatea care prelucrează datele cu caracter personal, împuternicitul este o terță parte care prelucrează datele cu caracter personal pe seama și la instrucțiunile operatorului. Datele colectate și prelucrate pe website-ul fasiepartners.ro sunt utilizate în scopul facilitării experienței de utilizare a website-ului, a procesării, efectuării și onorării comenzilor plasate pe website de către cumpărători și în scopul comunicărilor de natură comercială.

Protecția datelor cu caracter personal

Informațiile personale și sensibile puse la dispoziție de către dvs. prin intermediul site-ului infiintare-firme.ro sunt transmise pentru a putea primi sau utiliza unele servicii și facilități suplimentare și sunt protejate în conformitate cu normele aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Prin completarea și transmiterea formularelor de înregistrare on-line, utilizatorii și clienții sunt de acord ca datele personale pe care le transmit și furnizează societății să fie adăugate în baza de date fasiepartners.ro și de asemenea să primească ocazional mesaje informative cu privire la noutățile, produsele, serviciile, promoţiile, concursurile sau orice alte comunicări și acțiuni de marketing desfășurate de către Fășie & Partners, precum și de către partenerii ori asociații săi.

După completarea cu succes a formularului de înregistrare privind contul de utilizator, utilizatorul are la dispoziție acces suplimentar pentru accesarea, comandarea și utilizarea produselor și serviciilor introduse pe website-ul infiintare-firme.ro.

Utilizatorul și clientul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile infiintare-firme.ro, condiționate de autentificare și se obligă să nu comunice nimănui acestui date, inclusiv societății. În cazul în care utilizatorul a uitat parola de acces la cont, va completa în mod corespunzător formularul aferent recuperării parolei, accesul la cont fiind condiționat de accesul la adresa de e-mail cu care a fost creat inițial contul de utilizator.

În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane sau a nerespectării de către utilizator a modului legal de utilizare a website-ului, infiintare-firme.ro, respectiv Societatea nu își asumă responsabilitatea față de consecințele ce ar putea să apară, dacă accesul neautorizat nu se datorează gravei neglijențe ori culpei exclusive a acesteia.

La solicitarea utilizatorului ori clientului adresată în scris la adresa contact@fasiepartners.ro, Societatea se obligă ca într-un termen optim să rectifice, să actualizeze, blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor legale aplicabile în vigoare și a celorlalte acte normative în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Societatea se obligă de asemenea să efectueze constant măsuri de verificare a securității website-ului infiintare-firme.ro, să nu facă publică nicio adresă de e-mail a utilizatorilor și să nu dezvăluie în mod neautorizat datele prelucrate unor terțe persoane, dacă acestea nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este imperios necesar pentru a respecta prevederile legale și / sau în procedurile judiciare.

Societatea nu este responsabilă de atacurile având ca obiect furtul sau orice altă formă de infracțiune informatică și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor de pe website-ul fasiepartners.ro. De asemenea, societatea nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică în mod voluntar sau involuntar adresa sau orice alte date personale pe oricare dintre paginile website-ului infiintare-firme.ro sau pe una dintre paginile care pot fi accesate și vizualizate de către public prin intermediul site-ului infiintare-firme.ro.

ANPC | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Pentru mai multe informații suplimentare despre drepturile și obligațiile dvs. în calitate de consumator, vă invităm să accesați și să consultați pagina oficială a Autorității Naționale a Protecției Consumatorilor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

În cazul în care aveți orice alte nelămuriri sau întrebări cu privire la activitatea, produsele și serviciile noastre, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță afișate pe website-ul fasiepartners.ro sau direct prin e-mail la adresa contact@fasiepartners.ro.